Obchodné podmienky

Prevadzkovádzkovateľom www.parkovaniekosice.sk je spoločnosť RAMSO s.r.o.. so sídlom Vodomeračská 1, 040 11 Košice.

Objednanie služby

V prípade záujmu o službu parkovania pri Košickom letisku je zákazník povinný telefonicky alebo e-mailom zarazerervovať parkovacie miesto u prevádzkovateľa služby.

Možnosti platby

Osobne v hotovosti na prevádzke (Vodomeračská 1, 040 11 Košice).

Dodanie služby

Dodanie služby prebieha po rezervácií a následnom zaparkovaní motorového vozidla na parkovisku. Služba končí keď zákazník opustí areál parkoviska na prevádzke Vodomeračská 1, 040 11 Košice.

Podmienky parkovania

  • Nárok na parkovanie vzniká zaplatením parkovného na prevádzke Vodomeračská 1, 040 11 Košice.

  • Pri odchode z parkoviska je zákazník povinný na vyzvanie zamestnanca parkoviska, preukázať sa dokladom o úhrade parkovného.

  • Prevádzkovateľ parkoviska nezodpovedá za škody alebo straty spôsobené tretími stranami.

  • Zrušenie rezervácie je nutné oznámiť e-mailom na ramautosro@gmail.com alebo telefonicky na +421 905 454 431, najneskôr však 24 hodín pred príchodom na parkovisko.

  • Prenajímateľ si vyhradzuje právo manipulovať s motorovým vozidlom zákazníka v rámci areálu parkoviska.

  • Rezerváciou zákazník súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami uvedenými vyššie.